Towards a dream
Kid-Tokai
copyright (c) 1990 KID-HLDGS